Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी
    शिवराम पाेखरेल

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ

  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शिवराम पाेखरेलले पहिलो सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुहुँदै

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ