Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

कुन काेठामा के काम हुन्छ ।

सि.न. कोठाको कार्य विवरण काेठा न.
 नया नागरिकता शाखा  १
 नागरिकता काे प्रतिलिपि शाखा  २
ताेक लगाउने शाखा  ३
राहदानी शाखा  ४
प्र.जि.अ.काेठा
स.प्र.जि.अ.काेठा
प्रशासन शाखा
दर्ता चलानी र राहदानी राजश्व शाखा
मुद्दा शाखा
१०. लेखा शाखा १०