Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

कोठा नं class="np"७

अन्य जानकारी

जन गुनासोका गुनासा एवम् सिकायतहरु

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन र
 • भएसम्मका सवुत प्रमाणहरु

 

रु. १०।– को टिकट

 

भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्धा

उजुरी प्राप्त हुनसाथ प्रक्रिया शुरु भई अनुसन्धान कार्य पूरा भइसकेपछि ।

 • निवेदन र उपलब्ध भएसम्मको सबुद प्रमाणहरु

कुनै दस्तुर नलाग्ने

नाता प्रमाणित गर्ने

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस
 • सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 • जन्मदर्ता
 • मृत्यु भइसकेको भए मृत्युदर्ता
 • आवश्यकता अनुसार १ व्यक्तिको २ प्रतिको दरले फोटो

रु. १०।– को टिकट

 प्रशासन फाँट काेठा नं.-७

 

भारतीय गोर्खा

कागजात पूरा भएकै दिन

गोर्खा सैनिक वा अन्य कर्मचारीहरुको पेन्सन, पारिवारिक पेन्सन, तथा अन्य सुविधा बारेको गा.वि.स.को सिफारिस, नागरिकताको पेन्सन पट्टा

१०

चरित्रसम्बन्धी

कागजात पूरा भएकै दिन

नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति र गा.वि.स.को सिफारिस,

११

नाम, थर वतन फरक परेको सिफारिस

सामान्या फरक परेकोमा निवेदन परेकै दिन

 • फरक परेका प्रमाण कागजात
 • गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस
 • व्यहोरा सहितको निवेदन

१२

आदिवासी, जनजाति/दलित/मधेशीसम्बन्धी प्रमाणित

निवेदक परेकै दिन

 • स्थानीय निकायको सिफारिस
 • स्वयम् व्यक्तिको निवेदन
 • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

१३

नावालक परिचय पत्रसम्बन्धी

कागज पुगेको अवस्थामा सोही दिन

 • बाबु आमाको नागरिकताको छाँयाप्रति
 • जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 • गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस

१४

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी

 

प्रचलित कानून बमोजिम

 

१५

विष्फोटक पदार्थ प्रयोग इजाजत

 

नयाँ इजाजत

प्रमाण पुगेको दिन

१. संस्था वा कार्यालयको सिफारिस पत्र

२. नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति

३. निवेदन

४. दस्तुर बुझाएको रसिद

रु. १०।-

नविकरण

निवेदन परेकै दिन

१. संस्था वा कार्यालयको सिफारिस पत्र

२. सक्कलै प्रमाणपत्र

३. निवेदन

४. दस्तुर बुझाएको रसिदकर्मचारी विवरण