Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल


प्रमुख सेवाहरु

मुद्धा

 

 

 

मुद्धा फाँट काेठा नं.-९

 

 • वयान

मुद्धा दर्ता भएकै दिन शुरु हुने ।

मुद्धा दर्तापछि कानून बमोजिम मुद्धामा आवश्यक संलग्न रहनु पर्ने कागजात प्रमाणहरु

कानून बमोजिम हुने ।

 • आदेश

सोही दिन

 

 

 • थुनछेक

वयान सकिएको दिन

 

 

 • साक्षी बुझ्ने

प्रतिवादी चुक्ता भएको १ महिनाभित्र

 

 

 • कागज गराउने

आवश्यकता अनुसार

 

 

 • फैसला

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको मुद्धामा प्रमाण पुगेको मितिले ९० दिनभित्र र सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत प्रमाण पुगेको मितिले १ बर्षभित्र

 

 

 • नक्कल लिने

निवेदन परेकै दिन

नक्कल माग गर्ने निवेदन

रु. १०।– को टिकट र कागजात जाँचको १७ नं. बमोजिम लाग्ने दस्तुर

 • मुद्धा दर्ता

पेश भएकै दिन

 

 

 • कैफियत प्रतिवेदन

३ दिन भित्र

 

 

 • म्याद थप

आवश्यकता कागजात तथा मानिससहित पेश भएकै दिन

 

 

 • म्याद जारी गर्ने

प्रक्रिया पुगेपछि  

 

 

 • धरौटी फिर्ता/तारेख तोक्ने

फैसला अन्तिम भएपछि निवेदन परेकै दिन

धरौटी फिर्ता माग निवेदन