Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

विश्वराज मैनाली


विश्वराज मैनाली


विश्वराज मैनाली
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा प्रसाशन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल mabishwa@gmail.com
सम्पर्क 9851088185
ठेगाना तेमाल 7, काभ्रेपलाञ्चोक
बहाल मिति २०७६ भाद्र ३०