Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

हरिकृष्ण तिमल्सिना


हरिकृष्ण तिमल्सिना


हरिकृष्ण तिमल्सिना
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल hkt1833@gmail.com
सम्पर्क 9841401833
ठेगाना बेथानचोक 3, काभ्रेपलाञ्चोक
बहाल मिति २०७६ भाद्र ३०