Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
 • प्रमुख जिल्ला अधिकारी
  श्री श्रवणकुमार तिमिल्सिना

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।


सबै सूचना
श्रवणकुमार तिमिल्सिना
श्रवणकुमार तिमिल्सिना

का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी

लक्ष्मीदेवी हुमागाई खतिवडा
लक्ष्मीदेवी हुमागाई खतिवडा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

खगेन्द्र सुवेखी
खगेन्द्र सुवेखी

प्रशासकीय अधिकृत

Manoj Kumar Shah
Manoj Kumar Shah

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर


श्रवणकुमार तिमिल्सिना
श्रवणकुमार तिमिल्सिना

का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी

लक्ष्मीदेवी हुमागाई खतिवडा
लक्ष्मीदेवी हुमागाई खतिवडा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)

खगेन्द्र सुवेखी
खगेन्द्र सुवेखी

प्रशासकीय अधिकृत

Manoj Kumar Shah
Manoj Kumar Shah

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर